Maison

Kluby

Kluby sú vedené zaujímavou, zážitkovou formou a prebiehajú diskusie na rôzne témy. Na kluboch sa zúčastňujeme raz týždenne a účasť je dobrovoľná. Každému, kto prejaví záujem je daný priestor na riešenie či zhodnotenie týždňa a svojho prežívania. Následne prebieha diskusia zo spätnou väzbou zo strany skupiny a hľadanie riešenia alebo nasmerovanie, pod vedením vedúceho klubu. Na klube podľa potreby prebiehajú modlitby za vyslobodenie a povzbudenie cez jednoduchý a praktický výklad príbehov z Biblie.

 

Kluby sú určené pre každého, kto hľadá vyslobodenie zo závislého správania, najmä pre aktívnych užívateľov drog a abstinentov, ich príbuzných a blízkych. Dvere sú otvorené pre každého, bez ohľadu na jeho vieru, postavenie v spoločnosti, vek, pohlavie.

 

Stretávame sa každý utorok vo vlastných priestoroch na ulici J. Kozačeka 9, Zvolen (oproti kaviarni Michelle) o 18:00, ste srdečne vítaný.

 

 

 

Uverejniť komentár