Maison

Božie zasľúbenie k šťastnému životu

Aj ty poznáš ľudí, ktorí ti radia, ako by sa mala riadiť firma, ale žiadnu firmu nemajú, ako vychovávať deti, ale deti nemajú, ako máš byť čistý a sám nie je čistý. Hovoria ti, že by si sa mal modliť, ale vidíš, že jeho život je v troskách.

Aj z tohto dôvodu sme utorkový klub zamerali na tému Ako byť šťastný a opäť sme otvorili bibliu, ktorá nám dáva návod, ako žiť šťastný život. Tento krát sme čítali žalmy.

“Šťastný  je ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmievačov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.” Žalm 1

V prvých veršoch sa autor žalmu, kráľ Dávid zameral na praktické rady, ako napríklad nepočúvaj rady bezbožných, nestoj na ceste hriešnikov, nesedávaj v kruhu posmešníkov. Toto všetko je na človeku, je to vecou rozhodnutia.

Dávid ďalej hovorí: Buď človekom, ktorý má záľubu v zákone Hospodinovom“. Dokonca hovorí, aby sme o ňom rozjímali dňom i nocou. Zákon Hospodinov je biblia.  Je veľmi dobré a prospešné pre náš život oddeliť si čas, upokojiť sa, dať všetko bokom a otvoriť si bibliu. Taktiež odpozoroval aj to, že keď zameriaš svoju myseľ na Božie Slovo budeš ako strom zasadený popri vodných tokoch, čo úrodu dáva v pravý čas, tvoje lístie nezvädne, a všetko, čo budeš robiť, podarí sa ti.  Takýto fantastický sľub od Boha máme.

Každý by chcel mať takýto výsledok, každý by chcel byť ako strom, ktorý aj v období sucha, nájde vlahu a je napojený na výživu. Aj tieto verše sú prirovnané človeku, ktorý aj keď má zlé obdobie, má stále Boha a je napojený na nebeský prameň. Bežní ľudia sa musia spoliehať len sami na seba, na náhody a okolnosti, ale my – kresťania sme dostali sľub od Boha, že keď sa budeme venovať Jeho slovu, tak sa stane práve tento verš skutočnosťou a my budeme ako strom, ktorý aj v pustatine nájde spodnú vodu.

Preto buďme aj my takýto ľudia, ktorí budú premýšľať o Jeho zákone kedykoľvek cez deň. Nie je to zložité, každý deň si prečítaj jeden príbeh z biblie, chvíľku o ňom premýšľaj a uvidíš, ako takéto chvíľky budú meniť tvoj život. Uvidíš, že si bibliu rýchlo zamiluješ, dokonca je možné, že časom budeš mať nutkanie čítať si ju viac a viac J

V náväznosti na túto tému sa kráľ Dávid zaoberá aj témou hriechu.  V hebrejčine slovo hriech znamená minutie cieľa. Čo znamená, že keď do tvojho života príde hriech, jeho cieľom je, aby si niečo minul. Prikázania ako nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš – nezáviď druhým a mnohé iné,  hovoria o tom, že táto situácia ťa odreže od toho, aby si dosiahol svoj cieľ.

Nie je to o tom, že Boh má záľubu nám niečo prikazovať, ale biblia a jej zákony sú nám dané práve preto, aby nás ochránili od hriechu – minutie cieľov v našom živote. On práve naopak chce, aby sme sa mali dobre.

Verš: „Hospodin pozná cestu spravodlivých“, si často krát vysvetľujeme tak, že musíme byť na seba nároční a svojimi skutkami sa snažíme byť megaspravodliví. Pravdou je, že práve takéto zmýšľanie nás môže „dávať len dole“, pretože si uvedomíme, že stále nie sme ešte takí dobrí, akými chceme byť. Prídeme na to, že sme stále ľudia a nerobí nás spravodlivými to, že budeme robiť veľké skutky. Znamenalo by to, že napríklad Bill Gates je lepší človek ako my ostatní , pretože zaočkoval celú Afriku. Keďže ja toľko financií nemám, som horší človek? Bolo by to nespravodlivé. Ale spravodlivým sa stávam naopak tým, že dodržiavam práve spomínané verše a budem sa mať dobre.

V súvislosti s touto témou je dôležité nezabudnúť na tému Ježišovho ukrižovania, ktorého každá etapa má svoj špecifický význam. Na kríži sa stala zvláštna vec. Na mieste Lebiek, kde Rimania križovali ľudí bol jeden človek, ktorý spravil vzburu a zabil niekoľkých rímskych vojakov. V tom období v Izraeli existovali rôzne radikálne židovské skupiny, ktoré tajne vraždili Rimanov ako okupantov, alebo Židov, ktorí sa naopak spolčili s Rimanmi. Tento človek bol jedným z nich. Pontský Pilát, rímsky miestodržiteľ v Judei ho dal zavrieť do žalára. Bolo obdobie Veľkej noci, kedy židia obetovali baránka podľa židovskej tradície a práve počas tohto obdobia bolo zvykom dať jednému z väzňov milosť. Pilát toto predostrel ľudu a hovorí: „Máme tu jedného vraha, ktorý vraždil a máme tu Ježiša, ktorého vy chcete ukrižovať. Komu chcete vy dať milosť?“ A oni odpovedali: „Ježiša zabiť, vraha prepustiť.“ Vtedy sa zvláštna vec. Na kríži sa udiala výmena. Ježiš dostal trest, Jeho spravodlivosť prešla na vraha a vrahove odsúdenie prešlo na pána Ježiša. Vrah si zaslúžil trest, ako každý jeden z nás, pretože nik z nás nie je spravodlivý. Spravodlivosť si nevieme zaslúžiť, či niečím vykúpiť. Spravodlivosť je v tom, že Boh nás tak miloval, tak že povedal: „ Nie, ja tam idem namiesto vás.“ Preto keď sa venujeme Slovu (Ježíš je Slovo), venujeme sa Jemu. Preto je tu napísané, že keď máš záľubu v zákone Hospodinovom, o Jeho Slove rozmýšľaš dňom i nocou, spoznávaš ho všade vôkol seba – v prírode, vo stvorených veciach, v ľuďoch, malých deťoch spoznávaš Jeho.

Biblia hovorí, že Hospodin pozná cestu svojich spravodlivých, takže On vie o tvojej ceste životom, o tvojich problémoch, pozná ťa. Preto hovorí, že keď chceme byť šťastní, vystríhajme sa tomu, čo nám robí prekážky – hriechy – minutie cieľov, dajme ich preč, odstráňme ľudí, ktorí nás ničia a a venujme sa Jeho Slovu, aby sme naplnili sľub, ktorý sme dostali od Neho, že: „Budeme ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.”

Uverejniť komentár