Maison

Title Image

Right Sidebar

Experienced and Friendly

Kluby sú vedené zaujímavou, zážitkovou formou a prebiehajú diskusie na rôzne témy. Na kluboch sa zúčastňujeme raz týždenne a účasť je dobrovoľná. Každému, kto prejaví záujem je daný priestor na riešenie či zhodnotenie týždňa a svojho prežívania. Následne prebieha diskusia