Maison

KTO SME

NEW BEGINNIGS je súčasťou Kresťanských spoločenstiev Milosť, patrí k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista.
Tak, ako celé letnično-charizmatické hnutie veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval. Veríme tomu, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a zmeniť jeho život.

STORIES

AKO 21 ROČNÉMU MI NA NÁSLEDKY UŽÍVANIA HEROÍNU ZLYHALA PEČEŇ, KRISTUS MA NADPRIRODZENE UZDRAVIL, VYSLOBODIL Z DROGOVEJ ZÁVISLOSTI A ZMENIL MÔJ ŽIVOT. DNES SOM RIADITEĽ PROTI DROGOVEJ ORGANIZÁCIE MENORA A ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ.

BRAŇO LUKAČKA

ZÁVISLOSŤ MI VZALA VŠETKO A TAKMER AJ ŽIVOT. BOH MI DAL NOVÝ ZAČIATOK A ZMENIL MÔJ ŽIVOT, TERAZ SOM MANAŽÉR A OTEC DVOCH DETÍ.

Stano

HISTORY

O NÁS

Organizácia vznikla pôvodne so zameraním na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala rýchly úspech a v rokoch 2014 – 2019 bolo otvorené resocializačné stredisko pre mužov a niekoľko čistých bytov. Postupom času sa k nám začali pridávať aj príbuzní a blízki závislých, ktorí nemali drogový problém ale hľadali východisko z iných nepriaznivých  situácií. V roku 2020 sa služba reorganizovala pod názvom New Beginnings a dvere sme otvorili pre každého, kto hľadá nový začiatok.

VIDEO

Na slovíčko #1 hosť: Braňo
Nevieš, nepočul si .. ?
Existuje moc!

AKTIVITY

STRETNUTIA SA KONAJÚ KAŽDÝ UTOROK O 18:00 A KAŽDÝ JE SRDEČNE VÍTANÝ.

SOCIÁLNA PRÁCA PREBIEHA FORMOU PORADENSTVA KAŽDÝ UTOROK O 17:00 A JE URČENÁ PRE NAJMÄ PRE AKTÍVNYCH UŽÍVATEĽOV DROG A ICH PRÍBUZNÝCH, ČI BLÍZKYCH

EVANJELIZAČNÁ PRÁCA JE PREVAŽNE VYKONÁVANÁ V PRIRODZENOM PROSTREDÍ ČLOVEKA (V BYTE, KOMUNITE, VO VOĽNOM PRIESTRANSTVE).

Kde nás nájdete?

Napíšte nám