Maison

KTO SME

NEW BEGINNIGS je súčasťou Kresťanských spoločenstiev Milosť, patrí k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista.
Tak, ako celé letnično-charizmatické hnutie veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval. Veríme tomu, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a zmeniť jeho život.

STORIES

AKO 21 ROČNÉMU MI NA NÁSLEDKY UŽÍVANIA HEROÍNU ZLYHALA PEČEŇ, KRISTUS MA NADPRIRODZENE UZDRAVIL, VYSLOBODIL Z DROGOVEJ ZÁVISLOSTI A ZMENIL MÔJ ŽIVOT. DNES SOM RIADITEĽ PROTI DROGOVEJ ORGANIZÁCIE MENORA A ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ.

BRAŇO LUKAČKA

ZÁVISLOSŤ MI VZALA VŠETKO A TAKMER AJ ŽIVOT. BOH MI DAL NOVÝ ZAČIATOK A ZMENIL MÔJ ŽIVOT, TERAZ SOM MANAŽÉR A OTEC DVOCH DETÍ.

Stano

KVÔLI DROGÁM SOM PADOOL NA TO NAJHLBŠIE DNO. PSYCHICKÉ, FYZICKÉ AJ SOCIÁLNE, POHYBOVAL SOM SA MEDZI BEZDOMOVCAMI, LEBO NORMÁLNI ĽUDIA SA MA ŠTÍTILI. JEŽIŠ MA ZACHRÁNIL, DNES PODNIKÁM A ŽIJEM ÚSPEŠNÝ ŽIVOT.

Braňo

HISTORY

O NÁS

Organizácia vznikla pôvodne so zameraním na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala rýchly úspech a v rokoch 2014 – 2019 bolo otvorené resocializačné stredisko pre mužov a niekoľko čistých bytov. Postupom času sa k nám začali pridávať aj príbuzní a blízki závislých, ktorí nemali drogový problém ale hľadali východisko z iných nepriaznivých  situácií. V roku 2020 sa služba reorganizovala pod názvom New Beginnings a dvere sme otvorili pre každého, kto hľadá nový začiatok.

VIDEO

Na slovíčko #1 hosť: Braňo
Nevieš, nepočul si .. ?
Existuje moc!

AKTIVITY

STRETNUTIA SA KONAJÚ KAŽDÝ UTOROK O 18:00 A KAŽDÝ JE SRDEČNE VÍTANÝ.

SOCIÁLNA PRÁCA PREBIEHA FORMOU PORADENSTVA KAŽDÝ UTOROK O 17:00 A JE URČENÁ PRE NAJMÄ PRE AKTÍVNYCH UŽÍVATEĽOV DROG A ICH PRÍBUZNÝCH, ČI BLÍZKYCH

EVANJELIZAČNÁ PRÁCA JE PREVAŽNE VYKONÁVANÁ V PRIRODZENOM PROSTREDÍ ČLOVEKA (V BYTE, KOMUNITE, VO VOĽNOM PRIESTRANSTVE).

Kde nás nájdete?

Napíšte nám