Maison

MENORA O.Z. VZNIKLO V ROKU 2013 A FUNGUJE AKO SEBESTAČNÁ, KRESŤANSKÁ, PROTI DROGOVÁ ORGANIZÁCIA.  NÁŠ VZNIK PODNIETILA ZLÁ SITUÁCIA MEDZI MLADÝMI ĽUĎMI A ČORAZ VÄČŠÍ NÁRAST PATOLOGICKÝCH JAVOV. SME SI ISTÝ, ŽE CEZ NAŠE AKTIVITY NÁJDETE VHODNÉ VÝCHODISKO Z VÁŠHO PROBLÉMU.

SOS

MENORA o.z. vzniklo v roku 2013 a funguje ako sebestačná, kresťanská, proti drogová organizácia.  Náš vznik podnietila zlá situácia medzi mladými ľuďmi a čoraz väčší nárast patologických javov. Sme si istý, že cez naše aktivity nájdete vhodné východisko z Vášho problému.
Sme presvedčený, že pre to, aby človek mohol byť slobodný od závislosti, je potrebné v ňom zmeniť to podstatné – jeho identitu . Veríme že Boh je živý a spôsobuje v človeku znovuzrodenie, alebo inak zmenu srdca, čiže identity – to slúži ako základ a odrazový mostík k zmene závislého správania. Mení sa jeho vnímanie a oslobodzuje vôľa.

V DÔSLEDKU ZÁVISLOTI NA PERVITÍNE A AUTOMATOCH, SOM TRPEL PSYCHÓZAMI A STRACHOM Z ĽUDÍ, DNES MÁM DOBRÉ VZŤAHY A SOM ŽENATÝ. VIEM, ŽE VECI, KTORÉ SA UDIALI V MOJOM ŽIVOTE NEBOLI NÁHODAMI.

Peter

BOH MA VYSLOBODIL Z KOLOTOČA PROTI DROGOVÝCH LIEČENÍ, POBYTOV NA PSYCHIATRII A POKUSOV O SAMOVRAŽDU, DNES MÁM RODINU A ŽIJEM ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

Boba

ZÁVISLOSŤ MI VZALA VŠETKO A TAKMER AJ ŽIVOT. BOH MI DAL NOVÝ ZAČIATOK A ZMENIL MÔJ ŽIVOT, TERAZ SOM MANAŽÉR A OTEC DVOCH DETÍ.

Stano

AKO 21 ROČNÉMU MI NA NÁSLEDKY UŽÍVANIA HEROÍNU ZLYHALA PEČEŇ, KRISTUS MA NADPRIRODZENE UZDRAVIL, VYSLOBODIL Z DROGOVEJ ZÁVISLOSTI A ZMENIL MÔJ ŽIVOT. DNES SOM RIADITEĽ PROTI DROGOVEJ ORGANIZÁCIE MENORA A ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ.

BRAŇO LUKAČKA

KVÔLI DROGÁM SOM PADOL NA TO NAJHLBŠIE DNO. PSYCHICKÉ, FYZICKÉ AJ SOCIÁLNE, POHYBOVAL SOM SA MEDZI BEZDOMOVCAMI, LEBO NORMÁLNI ĽUDIA SA MA ŠTÍTILI. JEŽIŠ MA ZACHRÁNIL, DNES PODNIKÁM A VEDIEM ÚSPEŠNÝ ŽIVOT.

Braňo

O NÁS

Organizácia vznikla pôvodne so zameraním na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala rýchly úspech a v rokoch 2014 – 2019 bolo otvorené resocializačné stredisko pre mužov a niekoľko čistých bytov. Postupom času sa k nám začali pridávať aj príbuzní a blízki závislých, ktorí nemali drogový problém ale hľadali východisko z iných nepriaznivých  situácií.
Na slovíčko #1 hosť: Braňo
Nevieš, nepočul si .. ?
Existuje moc!

KLUBY SA KONAJÚ KAŽDÝ UTOROK O 18:00, PRIMÁRNE SÚ URČENÉ PRE AKTÍVNYCH UŽÍVATEĽOV DROG A ABSTINENTOV.

SOCIÁLNA PRÁCA PREBIEHA FORMOU PORADENSTVA KAŽDÝ UTOROK O 17:00 A JE URČENÁ PRE NAJMÄ PRÍBUZNÝCH, ČI BLÍZKYCH DROGOVO ZÁVISLÝCH.

ČINNOSTI, ZAMERANÉ NA RIZIKOVÝCH JEDINCOV A AKTÍVNYCH UŽÍVATEĽOV DROG V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ.

Kde nás nájdete?

Kontaktujte nás

menoraklub@gmail.com

0917 468 671